Advarsel Opplysning: Fisketid AS har fra 12.12.2013 bestemt å avvikle driften. Fisketid.no vil foresette og fungere som en fiskeutstyrsportal. Ønsker du å annonsere med din butikk her, ta kontakt med Fishmore på post@fishmore.no
10 stk solide krabbe og hummerteine sammenleggbar
10 stk solide krabbe og hummerteine sammenleggbarkrabbeteine_sammenlegbar_bilde_2.jpg
krabbeteine_sammenlegbar_bilde_4.jpg bilde_av_hummer.jpg
bilde_av_krabbe_taskekrabbe_.jpg bilde_av_taskekrabbe_rodkrabbe_krabbe_2.jpg
bilde_av_krabbe.jpg

Lagerstatus: Utsolgt, ventes inn Utsolgt, ventes inn: 03/03/2018 (ubekreftet)
Varenummer: hummkrabb10


Tips en venn
Legg til produkt omtale
Hold meg oppdatert


Produktspesifikasjon:
10 stk solide krabbe og hummerteine sammenleggbar
OBS: Kan kun kjøpes ved kredittkortbetaling i nettbutikken. Ønsker du kjøpe på faktura eller oppkrav vennligst send oss en e-post på post@fisketid.no
Andre produkter fra Nortraps AS
10 stk solide krabbe og hummerteine sammenleggbar
Kr.3.199,00 Tomt på lager


10 stk Solid Krabbe og Hummerteine Sammenleggbar.

Beskrivelse:

En meget praktisk og solid teine.
Brukes av fritidsfiskere en og en,eller av yrkesfiskere satt sammen i lenk.

Disse teinene er godt utprøvd i Australia og New-Zealand med gode resultater.

-Teina er laget av 10mm varmgalvanisert stål.
-Diameter er 90cm og høyde er 30cm
-Vekt 4,5kg
-4 Innganger
-Dobbeltflukthull (60/80)
-Agnpose i solid netting,lukkes med krok
-Snurping med krok for meget enkel tømming
-Maskebredde 28mm.

Fisketid har et stort utvalg av teiner til krabbe, hummer, leppefisk og sjøkreps. Vi kjøper våre krepseteiner, krabbeteiner og hummerteiner av Nortraps, dette firma leverer teiner til mange yrkesfiskere i Norge. Vi fører mange forskjellige fisketeiner i flere forskjellige størrelser så her finner du teinen til ditt bruk.

OBS: Kan kun kjøpes ved kredittkortbetaling i nettbutikken. Ønsker du kjøpe på faktura eller oppkrav vennligst send oss en e-post på post@fisketid.no

Fakta om taskekrabbe


Latinsk navn: Cancer pagurus
Andre norske navn: Krabbe, rødkrabbe, paltosk, høvring, skryda
Orden: Tifotkreps (Decapoda)
Underorden: Krabber (Brachyura)
Familie: Cancridae
Størrelse: Ca. 26 cm skallbredde, ca. 2,5 kg
Levealder: Trolig 20 år
Utbredelse: Kystfarvann fra Nord-Afrika, Middelhavet, Svartehavet til Finnmark. De viktigste områdene i Europa er rundt Storbritannia og Irland.
Gytetidspunkt/-område: Gyter senhøstes i hele området
Føde: Det meste av bunndyr'

Taskekrabbe

Taskekrabben vil ha salt sjø og lever derfor ikke i områder med brakkvann, men finnes likevel ofte på grunt vann. Den foretrekker hard bunn, men kan vandre ut på bunn med skjellsand og leire innimellom steinbunn.

Krabben vandrer til dypere og varmere vann (30–50 m) om vinteren. Det er observert krabbe ned til 400 m. Hunnkrabber kan vandre lange strekninger, sannsynligvis for å finne bedre plasser for avkommet.

Krabben må skifte skall for å vokse. Kjønnsmodne krabber skifter skall om høsten. Paring foregår rett etter at hunnen har skiftet skall. Hunnene tar vare på spermen i over ett år og befrukter eggene neste høst. Dermed kan hunnkrabben spise seg opp på næringsrik mat og forberede seg på å ligge halvt nedgravd uten å spise mens eggene utvikler seg. Eldre krabber skifter skall hvert tredje eller fjerde år, men kan likevel produsere rogn to eller tre ganger uten skallskifte. Hunnen fester eggene under ‟halen”, og det tar åtte måneder før eggene klekkes.

Krabbelarvene flyter fritt i vannmassene i ca. to måneder. De skifter skall sju ganger. Når de bunnslår er de ca. 2,5 mm store, ett år seinere er de ca. 1,5 cm og har skiftet skall flere ganger. Krabben blir kjønnsmoden etter ca. sju år.

Krabben spiser det meste, men foretrekker skjell og børstemark. Mye taskekrabbe holder til i tareskogen, der den beiter aktivt på en lang rekke dyr. Seint på sommeren vandrer mange krabber opp i flomålet langs kysten, spesielt om natten, og beiter på tilvekst av rur og andre organismer som er kommet til i løpet av sommeren.

Fakta om europeisk hummer

Latinsk navn: Homarus gammarus
Familie: Nephropidae
Utbredelses-, gyte- og beiteområde: På stein- og grusbunn, helst hvor de kan lage huler med flere innganger. Vanligst fra 5−40 meters dyp. Langs kysten fra svenskegrensen til Trøndelag, og sporadisk i Nordland, for eksempel Tysfjord.
Alder ved kjønnsmodning: 5−7 år.
Størrelse ved kjønnsmodning: 76−85 mm ryggskjold (22 til 25 cm totallengde). Minst ved Hvaler, gradvis større mot vest og nord.
Maksimal alder: 60 år (engelsk eksemplar).
Maksimal størrelse: Fanges sjeldent over 130 mm ryggskjold (35 cm totallengde).


Europeisk hummer

I hele etterkrigstiden frem til 1960-tallet var Norge blant de land i Nord-Europa med de største fangstene av hummer.

Inntektene fra hummerfisket var store og viktige for mange yrkesfiskere på kysten. Fangstene lå årlig mellom 600 og 1000 tonn. De siste 25 årene har de offisielle fangstene vært under 100 tonn, og siden ca. 1987 har de variert mellom 30 og 60 tonn hvert år.

Man finner hummeren vanligvis fra 5 til 40 meters dyp. I norske farvann lever hummeren langs kysten fra svenskegrensen til Trøndelag, og sporadisk i Nordland, for eksempel Tysfjord.

Hummeren lever hovedsakelig på hardbunn med skjulesteder i steinrøyser, kløfter eller i huler under store steiner. Ved mangel på steinbunn graver hummeren huler i fastpakket sand og leirbunn. Den ligger rolig i skjul om dagen, og jakter aktivt på byttedyr om natten. Hummeren er generelt lite aktiv om vinteren når sjøtemperaturene er lave.

 En undersøkelse i Sverige viser at hummerens diett i hovedsak består av eremittkreps, kongesnegle, børstemark og blåskjell. Den spiser også det som måtte være tilgjengelig av åtsel.

Hummeryngel under 7 cm er aldri påvist i utbredelsesområdet. Denne bunnslår seg ved ca. 3−4 cm totallengde. Larven har fire pelagiske stadier (juli−august). Larvene i de to siste stadiene er dyktige svømmere. Bare de to første stadiene er funnet i planktonundersøkelser.

Tross iherdig innsats har man ennå ikke funnet yngel på ”fyrstikkeskestørrelse” verken i Norge, Storbritannia, Irland eller Italia. En rekke fisk og krepsdyr, særlig leppefisk, ulke, torsk og strandkrabbe, jakter på nylig utsatt hummeryngel. Det er derfor nærliggende å tro at når hummeren begynner å leve på havbunnen er det viktig å leve de første årene fullstendig skjult.

Undersøkelser fra Kvitsøy i Rogaland viser at noen hunner begynner å legge ut egg ved 22 cm totallengde. Ved 25 cm er alle hunnene kjønnsmodne, men kjønnsmodningen kan variere fra område til område. I Tysfjord i Nordland er det ikke uvanlig å finne rognhummer på 18 cm. Ved hvilke størrelser man finner rognhummer ser ut til å være likt for Vestlandet og Sørlandet.

Forplantning skjer hos hummeren om sommeren, i tilknytning til skallskifte. Når hunnen skifter skall har hannen anledning til å pare seg og overføre pakker med sperm (spermatoforer). Oppbygging av innrogn (eller hoderogn) tar ca. ett år, hvorpå eggene legges ut og festes på svømmeføttene under bakkroppen. Videre tar det om lag ett år før eggene klekkes, og de frittsvømmende larvene slippes. Det skjer i løpet av de tre sommermånedene. Fargen på larvene kan variere. Både rødlige, grønnlige og blålige larver er observert.

Etter klekking lever hummerlarvene fritt i vannmassene, og i denne perioden skifter den skall 3 ganger. I det siste stadium er hummeren 15–20 mm lang og ligner en minihummer. På dette stadiet endrer larven svømmeadferd og søker mot bunnen for bunnslåing.

Forsøk har vist at hummer kan bunnslå seg på grus, skjellsand og mudderbunn. Hva slags bunn den ville hummeryngelen egentlig fortrekker vet vi ikke.

Kilde: Havforskningsinstituttet | Postboks 1870 Nordnes | 5817 Bergen | Tlf.: 55 23 85 00 |
 
 

Fisketid AS
Vittenbergveien 18,
1472 FJELLHAMAR
Org.nr: No 993569526MVA
Telefon: 455 11 155
Faks: 640 00 334
E-post: post@fisketid.no
 GeoTrust - SSL VISA - Norge VISA - 3D Mastercard - Norge Secure - Code Posten Twitter
Copyright (C) 2009 Fisketid AS - Powered by Dalen Gruppen AS lørdag 17 februar, 2018