Advarsel Opplysning: Fisketid AS har fra 12.12.2013 bestemt å avvikle driften. Fisketid.no vil foresette og fungere som en fiskeutstyrsportal. Ønsker du å annonsere med din butikk her, ta kontakt med Fishmore på post@fishmore.no
20 stk små lette og solide sjøkrepsteiner
20 stk små lette og solide sjøkrepsteinersjokrepsteine_liten_solid_og_rimelig_bilde_2.jpg
sjokrepsteine_liten_solid_og_rimelig_bilde_3.jpg sjokrepsteine_liten_solid_og_rimelig_bilde_4.jpg
bilde_av_sjokreps.jpg

Lagerstatus: Utsolgt, ventes inn Utsolgt, ventes inn: 03/03/2018 (ubekreftet)
Varenummer: sjokreps40


Tips en venn
Legg til produkt omtale
Hold meg oppdatert


Produktspesifikasjon:
20 stk små lette og solide sjøkrepsteiner
OBS: Kan kun kjøpes ved kredittkortbetaling i nettbutikken. Ønsker du kjøpe på faktura eller oppkrav vennligst send oss en e-post på post@fisketid.no
Andre produkter fra Nortraps AS
20 stk små lette og solide sjøkrepsteiner
Kr.5.599,00 Tomt på lager


10 stk små lette og solide sjøkrepsteiner

-Laget av 6mm.galvanisert stål,svart plastbelagt
-Mål:56x40x25
-Vekt:2,8kg
-2 innganger på 75mm.
-Agnpose som lukker seg når teina lukkes
-Stor plastkrok gjør den enkel å åpne/lukke
-Teinene er surret med grønt og blått tau
-HVITE innganger
-Meget solide teiner

Disse fargekombinasjonene har vist seg svært effektive!

Fakta om bestanden:

Sjøkreps lever på 20–800 m dyp, på bløtbunn av
sandblandet mudder eller leire hvor den graver
opptil 20–30 cm dype huler. Voksne sjøkreps
er stedbundne. I hvor stor grad de frittflytende
larvene spres mellom bestandene vet man lite
om. Sjøkrepsen har en blekoransje farge. Navnet
Nephrops, “nyreøyne”, kommer fra de nyreformede
øynene. Hunnen gyter om sommeren og
bærer de 1 000–5 000 eggene under halen i 8–9
måneder. Larvene driver fritt i sjøen i 11–60
dager før de bunnslår. Sjøkreps jakter om natten,
og gjemmer seg i hulen sin om dagen. Sjøkrepsen
er altetende og tar krepsdyr, bløtdyr, børstemark
og åtsler. Selv blir den spist av mange arter
bunnfisk, for eksempel torsk. Forekomst av
sjøkreps i Middelhavet og Adriaterhavet viser at
arten trives under relativt høye temperaturer
og derfor trolig kan tilpasse seg temperaturøkninger
i dens mer nordlige leveområder.

Status og råd:

Sjøkreps langs kysten fra Hvaler til 62°N inkluderes i bestandene i Skagerrak
og Norskerenna og vurderes av ICES på årlige møter. Sjøkrepsbestandene langs
norskekysten nord for 62°N overvåkes ikke og omtales heller ikke av ICES.
Generelt ser man at mindre beskattede bestander har flere store individer enn
hardt beskattede bestander. En sammenligning av lengdefordelinger av sjøkreps
fra Skagerrak, Nordsjøen og kysten fra Stad og nordover viser at de største
individene finnes i de nordligste områdene.
ICES konkluderer med at sjøkrepsfisket i Skagerrak og Norskerenna er
bærekraftig (se neste side). Lengdefordelinger indikerer at også bestandene
nord for Stad er i god forfatning.

Fiskeri:

Det norske sjøkrepsfisket reguleres av konsesjons- og utøvelsesforskriftene.
Det fastsettes ingen kvoter. I 2010 ble det landet 203 tonn sjøkreps fra
norskekysten
(områder innenfor territorialgrensen) (figur). Dette er de største
landingene fra kystnære strøk i hele tidsserien tilbake til 1977. Foreløpige tall
for 2011 er 163 tonn. De norske sjøkrepslandingene har hittil vært noenlunde
likt fordelt på hav- og kystområder, men i 2010 og spesielt i 2011 minket
landingene fra havområdene markant, særlig i Nordsjøen (figur).
Det fiskes sjøkreps langs norskekysten nord til Lofoten. De største landingene
av kystkreps kommer fra Skagerrakkysten (mellom 50 og 66 % de
siste elleve årene). Langs kysten fra Sogn til Trøndelag har det utviklet seg
et teinefiske. Landingene herfra er økende, og i 2010 og 2011 ble det landet
henholdsvis 41 og 54 tonn. Fangstene fra Helgelandskysten og Vestfjorden er
marginale.

Teinefiske etter sjøkreps har blitt svært populært blant fritidsfiskere de siste
årene. Mye av den økende interessen for krepsefisket skyldes nok at hummerfiske
de siste årene har vært dårlig. I enkelte områder av kysten florerer det
med krepseteiner. Siden det er åpent for fiske hele året og fisket ikke er regulert
på andre måter enn at fritidsfiskere kun kan fiske med 20 teiner, er det en
allmenn oppfatning blant krepsefiskere at bestanden beskattes hardt i kystfarvannet.
Sjøkreps fiskes med teiner og sjøkrepstrål. En del tas også som bifangst
i reketrål.

Kilde: www.imr.no

Sjøkreps er blitt en av havets virkelige delikatesser. Tidligere ble den sortert ut fra reketrålfangstene, og gjerne “gitt bort” til interesserte. Etter hvert fikk man se de kommersielle mulighetene, og fra 1990-tallet begynte mange teinefiskere å spesialisere seg på sjøkrepsfiske.

Sjøkreps er i nær slekt med hummer selv om den er en del mindre (maksimum 25 cm. lang) og har sin rødfarge (eller mer presist; orange) mens den er i levende live. Den blir sjelden mer enn 20 cm. lang (kroppslengde) og den er langt smalere enn hummeren. De to klørne er smale og lange.

Sjøkrepsen lever i helt spesielle omgivelser der bunnforholdene er såpass faste, og likevel så pass løse, at den kan grave ganger i sedimentene (gjerne leirholdig). I hulrommene og huleåpningene holder sjøkrepsen seg i skjul, men foretar korte vandringer når den jakter på mat, eller en make. Kostholdet består av ulike bunndyr (som børstemark, småfisk, krepsdyr), men tar gjerne ådsler.

Det økende fisket etter sjøkreps har gjort at enkelte felter (som gjerne er meget lokale) lett blir overfisket. Dette har ført til at fiskerne selv ofte tar initiativ til å la fangstfelt få “hvile” og heller benytte seg av flere felter. Feltene ligger gjerne på 60 – 150 meters dyp, men man kan få sjøkreps både dypere og grunnere. Selv om den nå tas i stor grad i krepseteiner, er den også en art som inngår som bifangst i trålfiske (reketrål).

På engelsk har den fått det vakre navnet: Norway Lobster, og den er populær som råvare når man lager scampi. Den har en utbredelse som strekker seg sørover til kysten av Portugal. Den finnes også (med da gjerne mindre eksemplarer) i Adriaterhavet.

Kilde: fiskeslag.com

OBS: Kan kun kjøpes ved kredittkortbetaling i nettbutikken. Ønsker du kjøpe på faktura eller oppkrav vennligst send oss en e-post på post@fisketid.no

Fisketid AS
Vittenbergveien 18,
1472 FJELLHAMAR
Org.nr: No 993569526MVA
Telefon: 455 11 155
Faks: 640 00 334
E-post: post@fisketid.no
 GeoTrust - SSL VISA - Norge VISA - 3D Mastercard - Norge Secure - Code Posten Twitter
Copyright (C) 2009 Fisketid AS - Powered by Dalen Gruppen AS lørdag 17 februar, 2018