Advarsel Opplysning: Fisketid AS har fra 12.12.2013 bestemt å avvikle driften. Fisketid.no vil foresette og fungere som en fiskeutstyrsportal. Ønsker du å annonsere med din butikk her, ta kontakt med Fishmore på post@fishmore.no
Kundestøtte v/retur

Returnering av produkt

Korrekt framgangsmåte ved retur
 
§ 27. Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dette gjelder ikke så langt selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid. Fristene etter første og annet punktum gjelder heller ikke dersom det foreligger en mangel etter § 15 annet ledd bokstav g. Reklamasjonen må angi hva feilen/mangelen gjelder, men det stilles ingen spesifikke formkrav.

Hva er en mangel?
§ 15. Tingens egenskaper
Tingen skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen. (§ 15 1. setning). I tillegg er det også en mangel dersom selger bryter informasjonsplikten eller produktet ikke svarer til markedsføringen. Som følge av en mangel kan du som kunde kreve retting av produktet, prisavslag, heving eller erstatning.
Som oftest innebærer bruk av reklamasjon retur av varen til oss for å bekrefte en mangel på produktet.
Dersom du skulle ha spørsmål til forhold knyttet til reklamasjon setter vi pris på om du tar kontakt via e-post: post@fisketid.no eller TLF: 455 11 155
Dersom du søker generell informasjon eller nøytrale råd vil vi anbefale ditt lokale Forbrukerråd.


1. Husk:
Varer som mangler viktige opplysninger kan få forlenget behandlingstid. Ved returbehandling må det påregnes en behandlingstid på cirka 14 dager, men vi tilstreber så kort behandlingstid som overhodet mulig.

2. Feilbeskrivelse
Varer som mangler feilbeskrivelse vil ikke bli behandlet før feilbeskrivelse foreligger. Varene vi mottar vil kun bli testet etter den feilbeskrivelsen som kunden har lagt ved. Det er derfor viktig å legge ved så tydelig feilbeskrivelse som mulig, slik at vi kan finne samme feil som kunden. Produkter som faktisk ikke har feil, og testes OK hos oss, vil bli belastet kunde med kr. 250,- i testgebyr.

3. Pakking
Varene skal pakkes støtsikkert. Dersom varer ikke emballeres tilstrekkelig kan reklamasjon utgå. Varen blir da ikke erstattet eller reparert. Markere tydelig med returnr på emballasje. Returadresse som skal benyttes er:

Vittenbergsveien 18
1472 FJELLHAMAR

Testing av returnerte varer/testing av innsendte produkter
fisketid.no har god intern teknisk kompetanse. Vi har rask responstid også på testing og retur av produkter. Alle defekte varer som kommer i retur, blir testet på vårt tekniske verksted. Eller vi sender de direkte ned til leverandør for en mer omfattende test. Varen blir testet etter den feilbeskrivelsen som følger med i pakken. Det er derfor viktig at det følger med en grundig feilbeskrivelse for å redusere behandlingstiden, og minske faren for at et delvis defekt komponent blir testet ok.

Testing av feilfri vare, som er blitt returnert til oss, vil bli pålagt testgebyr. For tiden kr. 250,- inkls. mva og returnert for kundens regning.


Angrerett
”Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt).

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.
Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi har risikoen for transporten tilbake til oss.

Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss.

Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angreretten gjelder ikke for CD-plater, DVD-plater, VHS-kassetter eller datamaskinprogrammer når forseglingen på produktet er brutt. 

Ved kjøp av produkter i elektronisk format (lyd- eller bildeopptak
datamaskinprogram, wordfiler, pdf-filer ol.) faller retten til å angre bestillingen bort idet du har mottatt den elektroniske forsendelsen med filen på din server.

Vi gjør oppmerksom på at intimprodukter ikke lenger regnes som "i samme stand" dersom de er brukt/testet eller forpakningen er brutt, dette siden de da ikke lenger kan selges.

Angreretten gjelder ikke, viser til Angrerettsloven §12:
a) dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde,
og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende
omsorg fra forbrukerens side
b) varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake
c) varer som raskt forringes fysisk

Link til informasjon om angrerett og skjema
*PDF Last ned skjema
*DOC Last ned skjema

Tilbake
Fisketid AS
Vittenbergveien 18,
1472 FJELLHAMAR
Org.nr: No 993569526MVA
Telefon: 455 11 155
Faks: 640 00 334
E-post: post@fisketid.no
 GeoTrust - SSL VISA - Norge VISA - 3D Mastercard - Norge Secure - Code Posten Twitter
Copyright (C) 2009 Fisketid AS - Powered by Dalen Gruppen AS søndag 21 januar, 2018